Katarzyna Świderska

Radca Prawny
Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Ekonomi, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.
Partner

Aplikację radcowską zakończyła egzaminem w 2018r.
Absolwentka wydziału historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Stypendystka Rządowego Stypendium Republiki Słowackiej pn. National Scholarship Programme of the Slovak Republik „Minerwa” oraz Stypendium Unii Europejskiej Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji.
W 2017 roku pracowała na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na stanowisku wykładowcy.
Specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie gospodarczym oraz prawie cywilnym w zakresie problematyki praw pacjenta i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu błędów medycznych.