Arkadiusz Płoski

Radca Prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Partner

Ukończył w 2002 roku Wydział Prawa i Administracji UMCS . Odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim w 2009 roku. W latach 2002 – 2013 roku pracował w Politechnice Świętokrzyskiej na stanowisku wykładowcy. W 2011 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego. Wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie pracy i prawie rodzinnym. Od 2002 roku do chwili obecnej współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka. Członek Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w latach 2012 – 2013. Od 2011 roku członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. Członek Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego PŚK. Biegle włada językiem angielskim.