Aleksander Meresiński

Radca Prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego.
Partner

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2008 odbył aplikację sądową, zwieńczoną egzaminem sędziowskim. Przez kilka lat pracował jako asystent sędziego w różnych wydziałach Sądu Rejonowego w Kielcach. Od lutego 2013 roku wykonuje zawód radcy prawnego, prowadzi też zajęcia z przedmiotów prawniczych na Politechnice Świętokrzyskiej. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa własności intelektualnej), rodzinnego i karnego. Biegle włada językiem angielskim, jest także miłośnikiem polszczyzny – w 2012 roku zdobył tytuł Mistrza Polskiej Ortografii.