Michał Dominik

Adwokat
Ukończył w 2002 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Partner

Aplikację adwokacką zakończył egzaminem w 2006 roku i od tego roku prowadzi praktykę w indywidualnej kancelarii . Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego , prawa rodzinnego oraz prawa karnego .