Paweł Derlatka

Adwokat
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył studia prawnicze w 2004 r. W latach 2004 -2008 pracował w organach administracji rządowej na stanowiskach związanych z tworzeniem przepisów prawnych. W latach 2005 – 2008 odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim w 2008 r. W latach 2008 – 2011 asystent sędziego w wydziale karnym Sądu Rejonowego w Kielcach. Od grudnia 2011 r. wykonuje zawód adwokata w ramach własnej kancelarii. Aktywnie uczestniczy w pracach samorządu adwokackiego. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego (spadkowego, rzeczowego), rodzinnego.