Magdalena Waldon

Kierownik Sekretariatu
Absolwentka Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Zdobyła doświadczenie zawodowe pracując m.in. w Prokuraturze Rejonowej Kielce-Zachód. Zajmuje się wdrażaniem nowych systemów wspomagających wykonywanie prac Kancelarii. Prowadzi nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur organizacyjnych oraz czuwa nad bezpieczeństwem obiegu dokumentów i danych. Jest odpowiedzialna za kontakt z klientami i dbanie o wizerunek firmy.